BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

 

STAJ RAPORLARININ TESLİM EDİLMESİ HAKKINDA

STAJ RAPORLARININ TESLİM EDİLMESİ HAKKINDA DUYURU

2020 Yaz döneminde MAK300 ve MAK400 stajlarını yapan tüm öğrencilerimiz staj raporları ile birlikte firmadan kapalı zarf içinde alınan değerlendirme formlarını en geç;

16 Ekim 2020 tarih Saat:16.30 da Bölüm sekreterliğine

teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih de bölüm sekreterliğinde olacak şekilde kargo ile de gönderilebilir.

Güz dönemi sonunda mezun olacağını beyan edip MAK400 staj raporlarını hazırlayan öğrencilerimizin raporları ile birlikte danışman hocalarından onaylı olarak alacakları mezuniyetime ne kaldı formlarını da teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili formların staj komisyonumuz ve Bölüm Başkanlığımızca incelenmesinden sonra güz dönemi sonunda mezun olabilecek öğrencilerimizin staj raporları değerlendirmeye alınacaktır. Aksi durumda stajları geçersiz sayılacaktır.

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı