BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

 

MAK491 Bitirme Projesi Dersi Hakkında

2020-2021 Güz Döneminde MAK491 Bitirme Projesi Dersi Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine;

Proje grubunuzu oluşturduktan sonra, ekli bitirme projeleri konuları listesinde yer alan, farklı öğretim üyelerine ait en az 3 adet konunun seçilmesi ve bu duyuru ekinde yer alan Bitirme Projesi Öğrenci Tercih Formuna tüm istenen bilgiler ile seçilen projeler ve eğer varsa kişisel proje önerinizi de detaylı biçimde açıklayarak doldurulması ve bu formların imzalanarak en geç 09 Ekim 2020 Cuma günü saat 17.00'a kadar Bölüm Başkanlığımıza elden veya mak@baskent.edu.tr adresimize e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

2020-2021 güz dönemi bitirme projesi konularına buradan erişebilirsiniz.

Bitirme Projesi Öğrenci Tercih Formu'na buradan erişebilirsiniz.

Bölüm başkanlığımıza zamanında teslim edilen formlar 11 Ekim 2020 tarihinde değerlendirilecek ve 12 Ekim 2020 Salı günü Bölüm Web sayfamızda ilan edilecektir.

Proje konusu belirlenen öğrencilerin 15-16 Ekim 2020 tarihlerindeki Ekle/Sil kayıtları döneminde ilgili proje danışmanlarının şubesine kayıt olmaları son derece önemlidir.

19 Ekim 2020 tarihinden sonra Makine Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri Koordinatörü Dr. Emre KOÇ tarafından OYS'de açılacak MAK491 dersine kayıt olmaları ve haftasonları Zoom ortamında yapılacak bölüm seminerlerine kameraları açık olarak katılmaları gerekmektedir.

Bitirme Projesi öğrencilerine ilişkin tüm genel duyurular (Sunum tarihleri, seminerler vb) OYS üzerinden Dr. Öğr. Üyesi Emre KOÇ ve Öğr. Görevlisi Ali CAN'dan oluşan Bitirme Projeleri Koordinatörlüğünden yapılacaktır.

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı