BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

 

Stajlar

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Levent Çolak (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Andaç T. Şamiloğlu

Öğr. Gör. Ali Can

 

Gerekli Belgeler

Makine Mühendisliği Bölümü Staj Raporları Yazım Kuralları

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

Makine Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Staj Kılavuzu)

Makine Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama ve Değerlendirme Akış Şeması

MAK200 Atölye Staj Soruları

MAK300 Staj Soruları

MAK400 Soruları - Fabrika ve Atölyelerde Staj Yapanlar İçin

MAK400 Soruları - Enerji Üretim Tesislerinde Staj Yapanlar İçin

MAK400 Stajı İçin Yapılmış Örnek Maliyet Analizi

MAK 300 ve MAK400 Örnek İmalat Akış Diyagramı

MAK 300 ve MAK 400 Stajları İçin Başvuru Dilekçesi

 

Öğrencinin staja başladığına ilişkin olarak firmalardan talep edilen faks yazısı TÜRKÇE - İNGİLİZCE

Staj sonrasında firma tarafından doldurularak bölüme gönderilmesi gereken firma staj değerlendirme formu TÜRKÇE - İNGİLİZCE

Stajlar öncesinde firmanın talep etmesi durumunda staj tarihlerinin belirlenmesi için Makine Mühendisliği Bölümünce firmalara gönderilen yazı MAK 300 TÜRKÇE - MAK 400 TÜRKÇE - MAK 400 İNGİLİZCE

Öğrencilerin staj yapacakları firmalara staj başlamadan önce gönderilen ön yazı TÜRKÇE - İNGİLİZCE

Stajlarla ilgili olarak yapılan seminer notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı bilgi formuna buradan ulaşabilirsiniz. YENİ