BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

 

Tanıtım

PUAN TÜRÜ: SAYISAL (MF4)

GENEL KONTENJAN: 70 (10 Öğrenci Ücretli +  7 Öğrenci %100 Burslu + 18 Öğrenci %50 Burslu + 35 Öğrenci %25 Burslu)

Makine Mühendisliği, modern toplumun her kesiminde kullanılan ürünlerin tasarımını, analizini, üretimini ve güvenirlik deneylerini yapma konularını içermekte, bu sebeple mühendisliğin çok geniş bir alanında hizmet vermektedir. Makine Mühendisleri başta enerji sistemleri, ısı ve akışkan mekaniği, statik mühendislik tasarım ve üretim, otomotiv sektörü, dinamik mekanizma tasarımı ve üretimi olmak üzere sanayi işletmelerinde görev almaktadır. Gelişen teknoloji ile kimyasal, çevre ve biyolojik tasarımlar konularında da Makine Mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Makine Mühendisliği lisans programı öğrencilere matematik, fen, malzeme bilimi ve mekanizma sistemlerinin temel bilgilerini vererek, mühendislik problemlerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandırmaktır. Bu lisans programı ile Makine Mühendisliğinin tüm temel branşlarında eğitilmiş makine mühendisleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünde, ilk yıl temel fen, matematik ve bilgisayar bilimleri dersleri, ikinci yıl mühendislik dersleri; üçüncü yıl makine mühendisliğinin temel konuları; son yıl ise Makine Mühendisliğinin İmalat, Makine ve Akışkanlar Dinamiği, Mekanik ve Enerji dallarıyla ilgili ileri düzey dersleri yer almaktadır.

ÖZGÖRÜ (VİZYON):

Üniversiteler arası giriş sınavı sonuçlarına göre daha üst düzeyde taban puanı ile öğrenci alan, eğitimin yanı sıra araştırmaya ağırlık vererek, uluslar arası ve ulusal yayın sayısını yükselten, mezunlarının yurt içi ve yurt dışındaki en iyi üniversitelerce Yüksek Lisans ve Doktoraya kabul edilmesini sağlayacak akademik eğitimi veren, mezunlarının en iyi imkânlarla iş bulabildiği, en yetenekli öğretim üyelerinin çalışmak istediği ve toplumda imajı yüksek, marka bir bölüm olmak.

ÖZGÖREV (MİSYON):

Makine Mühendisliği, modern toplumların her kesiminde kullanılan ürünlerin tasarımını, analizini, üretimini ve güvenirlik deneylerini yapma konularını içermekte, bu sebeple mühendisliğin çok geniş bir alanında hizmet vermektedir. Bu çerçevede misyonumuz; enerji sistemleri, mekanik ve ısıl sistem tasarımı, akışkan mekaniği, mühendislik tasarımı ve üretimi, otomotiv sektörü, dinamik mekanizma tasarımı ve üretimi olmak üzere sanayi işletmelerinde çalıştığı zaman artı değer katabilen, üst düzey yönetici vasıflarını edinmeye yatkın, matematik, fen, malzeme bilimi ve mekanizma sistemlerinin temel bilgilerine dayalı mühendislik problemlerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandıran, özgün araştırma yapabilen, evrensel boyutta bilgi üreten, ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşan, ulusal ve uluslararası boyutta kabul görecek araştırmalar yaparak bilgi üretmek ve bu bilgiyi ürüne dönüştürerek ülkemizin bilimsel ve teknolojik birikimine katkıda bulunan ve en önemlisi tasarlayan makine mühendisi yetiştirmektir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM AMAÇLARI

EA1

Mesleki özgüven ve ahlaki sorumlulukla, inovatif öngörülü ve girişimcilik özelliğine sahip, teknolojik gelişmeleri çözümleyerek yeni ve katma değeri yüksek bilgi ve sistemler üretebilen

EA2

Araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ve proje yönetim uygulamalarında, sorgulayıcı, inisiyatif kullanabilen bilgi ve becerisi yüksek, etkin görev alabilen ve disiplinler arası takımlarda çalışabilen

EA3

Sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş, öncelikle ısıl ve mekanik tasarım yapabilme  kabiliyetine sahip,  en az %20’si lisansüstü çalışma yapabilen ve/veya beş yıl içerisinde yönetici konumuna yükselebilen

EA4

Toplumsal problemlerin çözümünde,   mesleki ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde etkin ve öncü rol alabilen

 

Bölümümüz hakkındaki bilgilere buradan ve aşağıdaki linkden erişebilirsiniz.

http://www.universitetercihleri.com/video/8507/Makine-Muhendisligi-Bolumu.html