BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

 

Bitirme Projeleri

Bitirme Projesi Rapor Yazım Kılavuzu

Bitirme Projesi İşleyiş Esasları

Bitirme Projesi Akış Şeması

Bitirme Projesi Ara Değerlendirme Formu (Form-13-1)

Bitirme Projesi Yılsonu Değerlendirme Formu (Form-14)

Bitirme Projesi Rapor Değerlendirme Formu (Form-18)

2016-2017 Bitirme Projeleri ve Örnek Poster 1, Örnek Poster 2

2015-2016 Bitirme Projeleri ve Örnek Poster 1, Örnek Poster 2

2014-2015 Bitirme Projeleri ve Örnek Poster 1, Örnek Poster 2