BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

 

Erasmus

Erasmus Nedir?

Erasmus programı, Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  

Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Kaynak: Ulusal Ajans (http://www.ua.gov.tr ).

KİMLER ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMINDAN YARARLANABİLİR

Başkent Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri (1. Sınıf Öğrencileri Hariç), Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim sürelerinin 1 dönem ya da 1 yılını program kapsamında bulunan Avrupa’daki üniversitelerden birinde sürdürebilirler.Öğrencilerimiz, programdan aşağıdaki şartların yerine getirilmesi halinde yararlanabilirler:

·        Lisans öğrencileri için genel akademik ortalamanın 2.00 ’ın altında olmaması

·        Lisansüstü öğrencileri için genel akademik ortalamanın 2.50’un altında olmaması

·        Öğrenim görülmek istenen Avrupa Üniversite Beyannamesi sahibi üniversitenin saptanması

·        Bu üniversitelerin ders programlarının incelenmesi

·        Bölümlerce belirlenmiş olan ders yükümlülüklerine bağlı kalınarak bölümler arası uyumluluğun saptanması

·        Ders yükümlülükleri açısından uyumluluğun saptanması durumda Fakülte/Enstitü temsilcilerine başvurulup gerekli formun doldurulması ve temsilcilerden üniversiteler arası ikili Antlaşma yapılması için bağlantı kurulması talebinde bulunulması.

Bölümler arasında İkili Anlaşma imzalanmasının ardından anlaşmada belirlenen kontenjandan yararlanmak için Fakülte/Enstitü erasmus koordinatörlerine gerekli belgeleri ve başvuru formunu teslim eden öğrenciler seçim sürecine katılma hakkına sahip olurlar.

Başvuru formu ve güncel bilgilere Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü web sayfasından erişebilirsiniz.

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Sami Karadeniz 

Oda No:C-315

Tel: 0312 246 66 66/1375

E-posta: skaradeniz@baskent.edu.tr