BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

 

Kurullar

Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu

Prof. Dr. Faruk Elaldı (Başkan)

Prof. Dr. Bedri Tuç

Prof. Dr. Birol Kılkış

Prof. Dr. Sami Karadeniz

Yardımcı Elemanlar:

Arş. Gör.  Emre Koç

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Bedri Tuç (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Balçık

Dr. Öğr. Üyesi  Levent Çolak

Dr. Öğr. Üyesi  Müjdat Kaya

Yardımcı Eleman:

Arş. Gör. Yelda Özdil

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi  Levent Çolak (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi  Özgür Erol

Dr. Öğr. Üyesi  Andaç T. Şamiloğlu

Uzm. Ali Can

Yardımcı Eleman:

Arş. Gör. Deniz Sarper Semerci

Donanım ve Altyapı Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi  Cenk Balçık (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi  Andaç T. Şamiloğlu

Dr. Öğr. Üyesi  Ebru Saraloğlu Güler

Uzm. Ali Can

Yardımcı Eleman:

Ars. Gör. Selim Ercihan Toktaş

Müfredat Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Sami Karadeniz (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi  Levent Çolak

Dr. Öğr. Üyesi  Özgür Erol

Dr. Öğr. Üyesi  Müjdat Kaya

Yardımcı Eleman:

Arş. Gör. Gülden Adıyaman

İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Erol (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi  Cenk Balçık

Dr. Öğr. Üyesi  Andaç T. Şamiloğlu

Yardımcı Eleman:

Arş. Gör. Kemal Güven

Seminer Komisyonu

Prof. Dr. Birol Kılkış (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Levent Çolak

Dr. Öğr. Üyesi  Ebru Saraloğlu Güler

Yardımcı Eleman:

Arş. Gör. Senem Ünal

Öğrenci Temsilcisi

Oğuzhan Ergün (3.Sınıf Öğrencisi)