Dr. Öğr. Üyesi ANDAÇ TÖRE ŞAMİLOĞLU

Makine Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1459
E-Posta : andacsam[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~andacsam/

 • Doktora (2012), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2007), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat
 • Yüksek Lisans (2005), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği
 • Lisans (2003), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Ödüller


 • Şamiloğlu AT, Güven K, Semerci DS, Adıyaman G. Mate 3'lük. Ödülü. MATE Turkey Regional Rov Competition", istanbul", 28/04/2019.

 • Şamiloğlu AT, Güven K, Semerci DS, Adıyaman G. Roboik 2018 İnsansız Su altı Aracsı Mansiyon Ödülü. Savunma Sanayi Başkanlığı", Ankara", 28/12/2018.

Projeler


 • Altı Rotorlu Otonom Mini Hava Aracı. ", Teknogirişim Sermaye Desteği", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı", 15/04/2012.

Makaleler


 • Güven K, Şamiloğlu AT. Implementation of Neural Network Methods in Measurement of the Orientation Variables of Spherical Joints. International Journal of Science and Engineering Investigations, 2018; 7(74):83-89. ( Index Copernicus )

 • Cilasun SM, Şamiloğlu AT. THE EFFECT OF SELECTION MECHANISM ON INDUSTRY DYNAMICS: A SIMULATION STUDY. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 2011; 21:1-16. ( International Bibliography of the Social Sciences )

 • Şamiloğlu AT, Gazi V, Koku AB. Effects of asynchronism and neighborhood size on clustering in self-propelled particle systems. ISCIS, 2006; (2):665-676. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Güven K, Güneri AC, Şamiloğlu AT. Küresel Mafsal Oryantasyon Ölçümü İçin Yapay Sinir Ağları Uygulaması. 9. Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 27/06/2018 - 29/06/2018

 • Güven K, Güneri AC, Önal A, Şamiloğlu AT. İnsan Kafa Hareketlerini Taklit Eden Stereo Görüntüleme Sistemi. Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı (TOK2017): İstanbul; 21/09/2017 - 23/09/2017

 • Koçak O, Kurtuldu H, Şamiloğlu AT, Dengiz B. A New Clinical Engineering Approach in Central Medical Gas Systems: Industry 4.0. TIPTEKNO16 Tıp Teknolojileri Kongresi: Antalya; 27/10/2016 - 29/10/2016

 • Önal A, Şamiloğlu AT. EKSKAVATÖR OTOMATİK KONTROL SİSTEMİ. SAVTEK 2012, SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ: ODTÜ ANKARA; 20/06/2012 - 22/06/2012

 • Aksöz EA, Şamiloğlu AT. Robot Kollarında Adım Motorları İle Kuvvet Geri Beslemesi. Türk Otomatik Kontrol Konferansı (TOK11): İZMİR; 14/09/2011 - 16/09/2011

 • Şamiloğlu AT, Gazi V, Koku AB. Geri Besleme Doğrusallaştırması Yöntemiyle Hareketli Robotlarda Düz Çizgi Takibi. Türk Otomatik Kontrol Konferansı 2010: Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi - Gebze-İzmit; 21/09/2010 - 23/09/2010

 • Şamiloğlu AT, Gazi V, Koku AB. Design of Circling Around a Target Controllers for Mobile Robots by Feedback Linearization. IFAC International Workshop on Periodic Control Systems: Antalya-Türkiye; 26/08/2010 - 28/08/2010

 • Şamiloğlu AT, Gazi V, Koku AB, Leblebicioğlu K. Gezer Bir Robot için Hedef Takibi ve Dairesel Yörüngede Seyir. Türk Otomatik Kontrol Konferansı (TOK09): Yıldız Teknik Universitesi, İSTANBUL; 13/10/2009 - 15/10/2009

 • Şamiloğlu AT, Çayırpunar Ö, Gazi V, Koku AB. An Experimental Set-up For Multi-Robot Applications. Workshop Proceedings of SIMPAR 2008: Venedik, İtalya; 15/11/2008 - 18/11/2008

 • Has YE, Şahin H, Şamiloğlu AT. Mobil Robotlarda Odometri İçin Optik Fare Kullanımı. Türk Otomatik Kontrol Konferansı (TOK08): İstanbul Teknik universitesi, İstanbul; 13/11/2008 - 15/11/2008

 • Gül E, Duran S, Köksal Mİ, Şamiloğlu AT, Gazi V. Sürü Robot Sistemleri Üzerine Bazı Deneysel Çalışmalar. Türk Otomatik Kontrol Konferansı (TOK08): İstanbul Teknik universitesi, İstanbul; 13/11/2008 - 15/11/2008

 • Şamiloğlu AT, Çayırpunar Ö, Gazi V, Koku AB. Çoklu Robot Uygulamaları İçin Bir Deney Düzeneği. Türk Otomatik Kontrol Konferansı (TOK08): İstanbul; 13/11/2008 - 15/11/2008

 • Şamiloğlu AT, Gazi V, Koku AB. Kendinden İtmeli Parçacık Sistemlerinde Üç Farklı Yön Bulma Stratejisi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Çok Erkinli ve Haberleşmeli Dinamik Kontrol Sistemleri Çalıştayı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi; 01/07/2007