Doç. Dr. YUSUF TANSEL İÇ

Endüstri Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6664
E-Posta : yustanic[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~yustanic/

 • Doktora (2007), Gazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2000), Gazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği
 • Lisans (1997), Erciyes Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 • MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Ödüller


 • İç YT, Yurdakul M. En İyi Bildiri Ödülü. ISAHP 2013: The 12th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process/ Multi-Criteria Decision Making", Malezya", 25/06/2013.

 • Şimşek B, Ultav G, Küçük VA, İç YT. En İyi Bildiri Ödülü. International Conference on Advanced Technology & Sciences", Konya", 03/09/2016.

Kitaplar


 • İç YT, Yurdakul M. A Component Based Model Developed for Machine Tool Selection Decisions. In:Janusz Kacprzyk editors. Advances in Intelligent Systems and Computing. USA: Springer; 2020. p.279-289.

 • İç YT, Yurdakul M, Gülşen M, Dalcan G, Kırdar D, Kale M, Altınkaya Z, Aktaş D. Application of Cellular Manufacturing and Simulation Approaches for Performance Improvement in an Aerospace Company?s Manufacturing Activities. In:Advances in Intelligent Systems and Computing. : Springer; 2018. p.511-518.

 • İç YT, Yurdakul M. Understanding the Effect of Assignment of Importance Scores of Evaluation Criteria Randomly in the Application of DOE-TOPSIS in Decision Making. In:Advances in Intelligent Systems and Computing. USA: Springer; 2018. p.411-424.

 • Yurdakul M, İç YT. OTOMASYON, ÜRETİM SİSTEMLERİ VE BİLGİSAYARLA TÜMLEŞİK İMALAT - Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing-4.Basımdan Çeviri Editörlüğü. Ankara: Nobel; 2016

 • Yurdakul M, İç YT. Modern İmalatın Prensipleri-Principles of Modern Manufacturing- 4. Basımdan Çeviri Editörlüğü. Ankara: Nobel; 2015

Makaleler


 • İç YT, Yurdakul M. Analysis of the effect of the number of criteria and alternatives on the ranking results in applications of the multi criteria decision making approaches in machining center selection problems. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2020; 35(2):991-1001. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT. A Multi-Objective Credit Evaluation Model Using MOORA Method and Goal Programming. Arabian Journal for Science and Engineering, 2020; 45:2035-2048. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Kabacaoğlu E, Tümay Ç, Demirtaş Hİ. Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar İçin İşleme Merkezi Seçiminde Kullanabilecek Bir Karar Destek Sistemi. Makina Tasarım ve İmalat, 2018; 16(2):71-80.

 • İç YT, Yalçınkaya M, Dalarslan S. Vana İmalatçısı Firmaların Teknik ve Ticari Yeterliliklerinin Belirlenmesi Amacıyla Bir Tedarikçi Değerlendirme Çalışması. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 2019; 16(1):30-41.

 • Yorulmaz M, İç YT, Seyrek A. Bilgisayar Değiştirme Kararları için Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2019; 12(3):195-202. ( Google Scholar )

 • İç YT, Saraloğlu Güler E, Erbil Çakır Z. Reducing Uncertainty in a Type J Thermocouple Calibration Process. International Journal of Thermophysics, 2019; 40(53):1-22. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Elaldı F, Keçeci B, Önder Uzun G, Limoncuoğlu N, Aksoy İ. An optimization for milling operation of Kevlar fiber-epoxy composite material using factorial design and goal programming methods. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2019; 33(3):1549-1560. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökpınar E, İç YT, Yurdakul M. Analysis of Performance Improvement Brought by the Application of an ISO 9001 Quality Management System With TOPSIS Approach. International Journal of Knowledge-Based Organizations, 2019; 9(3):1-13. ( Google Scholar )

 • Şimşek B, Pakdil F, İç YT, Güvenç AB. Building a Graphical User Interface for Concrete Production Processes:A Combined Application of Statistical Process Control and Design of Experiment. Arabian Journal for Science and Engineering, 2019; 44:4373-4393. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Keçeci B, İç YT, Eraslan E. Development of a Spreadsheet DSS for Multi-Response Taguchi Parameter Optimization Problems Using the TOPSIS, VIKOR, and GRA Methods. , 2019; 18(5):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurdakul M, Gökpınar E, İç YT. Resmi Bir Kurumda Risk Analizi Uygulaması. Mühendis ve Makina, 2019; 60(696):221-230.

 • Budak G, Kara İ, İç YT, Kasımbeyli R. New mathematical models for team formation of sports clubs before the match. CEJOR-Central European Journal of Operations Research, 2019; 27:93-109. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurdakul M, İç YT. Development of a multi-level performance measurement model for manufacturing companies using a modified version of the fuzzy TOPSIS approach. Soft Computing, 2018; 22:7491-7503. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Balcı A, Yurdakul M, İç YT. Basınçlı kaplarda malzeme seçimine yönelik bir karar destek sisteminin geliştirilmesi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2018; 33(1):115-125. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Güneş S, Yurdakul M, İç YT, Çelek OE. Tam Otomatik Üretim Sistemi Uygulaması. Mühendis ve Makina Güncel, 2018; :46-56.

 • İç YT, Güler ES, Cabbaroğlu C, Yüksel ED, Sağlam HM. Optimisation of cutting parameters for minimizing carbon emission and maximising cutting quality in turning process. International Journal of Production Research, 2018; 56(11):4035-4055. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Budak G, Kara İ, İç YT, Kasımbeyli R. Optimization of Harmony in Team Formation Problem for Sports Clubs: A Real-Life Volleyball Team Application. International Journal of Applied Science and Technology, 2018; 8(2):1-8. ( EBSCO )

 • Günay E, Yurdakul M, İç YT, Mızrak HV, Güneş S. Optimization of the factors that are critical in external surface grinding of roller followers using design of experiments. JOURNAL of POLYTECHNIC, 2018; 21(1):27-37. ( Google Scholar )

 • Keçeci B, Derya T, Dinler E, İç YT. COMPARATIVE STUDY OF THE CAPABILITY OF ALTERNATIVE MIXED INTEGER PROGRAMMING FORMULATIONS. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY, 2018; 24(2):561-584. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • İç YT, Çökeliler Serdaroğlu D, Niran B, Akyol KE. Stent Seçiminde Kullanılacak Bir Karar Destek sisteminin Geliştirilmesi. Journal of Turkish Operations Management, 2017; 1(1):3-26.

 • İç YT, Yeşiloğlu AG. Bir İmalat Firmasında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması. MATİM, 2017; 15(2):58-74.

 • Günyar AK, İç YT, Önel H, Yurdakul M. Endüstriyel Robot Seçimi İçin Bir Karar Destek Sistemi. MATİM, 2017; 15(2):92-105.

 • İç YT, Yurdakul M, Keçeci B, Tokmak Ö, Koç GG, Buyruk G. Bir İmalat Sisteminde Darboğaz Modeli ile Üretim Kapasitesinin Artırılması. MATİM-Makine Tasarım ve İmalat Dergisi, 2017; 15(1):-.

 • Budak G, Kara İ, İç YT. Weighting the Positions and Skills of Volleyball Sport by Using AHP: A real life application. IOSR Journal of Sports and Physical Education, 2017; 4(1):23-29. ( Google Scholar )

 • İç YT, Özel M, Kara İ. An Integrated Fuzzy TOPSIS-Knapsack Problem Model for Order Selection in a Bakery. , 2017; 42:5321-5337. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Elaldı F, Keçeci B. Topsis Based Taguchi Optimization of Machining Characteristics in End Milling Operation of Kevlar-Epoxy Composites. JOURNAL OF THE CHINESE SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, 2016; 37(6):653-662. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şimşek B, Ultav G, Küçük VA, İç YT. PID Control Performance Improvement for a Liquid Level System using Parameter Design. International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 2016; 4:98-103. ( Google Scholar )

 • İç YT. Development of a new multi-criteria optimization method for engineering design problems. Research in Engineering Design, 2016; 27:413-436. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Apaydın İ. Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar İçin Dış Ticaret Performansı Analizi. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 2016; 14(2):54-68.

 • Dengiz B, İç YT, Belgin Ö. A meta-model based simulation optimization using hybrid simulation-analytical modeling to increase the productivity in automotive industry. Mathematics and Computers in Simulation, 2016; 120:120-128. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şimşek B, İç YT, Şimşek EH. A RSM-Based Multi-Response Optimization Application for Determining Optimal Mix Proportions of Standard Ready-Mixed Concrete. Arab J Sci Eng, 2016; 41:1435-1450. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şimşek B, İç YT, Şimşek EH. Hybridizing a fuzzy multi-response Taguchi optimization algorithm with artificial neural neural networks to solve standard ready-mixed concrete optimization problems. International Journal of Computational Intelligence Systems, 2016; 9(3):525-543. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Duran H, Keçeci B, İlik E. Çok Yanıtlı Taguchi Eniyilemesine Yönelik Bir Bilgisayar Uygulamasının Geliştirilmesi. Politeknik Dergisi, 2016; 19(3):311-323.

 • Yurdakul M, Güneş S, İç YT. IMPROVEMENT OF THE SURFACE QUALITY IN THE HONING PROCESS USING TAGUCHI METHOD. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2016; 31(2):347-360. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eraslan E, İç YT, Yurdakul M. A new usability evaluation approach for touch screen mobile devices. Int. J. Business and Systems Research, 2016; 10(3):186-219. ( SCOPUS )

 • İç YT, Akkoç F, Gümüşboğa N, Ballı Z. Tornalama İşleminde Karbon Emisyonunu En Aza İndiren Bir Modelin Geliştirilmesi. Makine Tasarım ve İmalat Dergisi, 2016; 14(1):31-40.

 • İç YT, Yurdakul M. Development of a two-stage advanced manufacturing technology option selection model to use In Turkish manufacturing companies. Journal for Global Business Advancement, 2015; 8(2):176-189. ( SCOPUS )

 • İç YT, Tekin M, Pamukoğlu FZ, Yıldırım S. KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Journal of theFaculty of Engineeringand Architecture of Gazi University, 2015; 30(1):71-85. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şimşek B, İç YT. Multi-response simulation optimization approach for the performance optimization of an Alarm Monitoring Center. Safety Science, 2014; 66:61-74. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şimşek B, İç YT, Şimşek EH, Güvenç AB. Development of a graphical user interface for determining the optimal mixture parameters of normal weight concretes: A response surface methodology based quadratic programming approach. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2014; 136:1-9. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurdakul M, Arslan E, İç YT, Türkbaş O. A Decision Support System for Selection of Net-Shape Primary Manufacturing Processes. International Journal of Production Research, 2014; 52(5):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT. A TOPSIS based design of experiment approach to assess company ranking. Applied Mathematics and Computation, 2014; 227:630-647. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Yıldırım S. MOORA-Based Taguchi Optimization for Improving Product or Process Quality. International Journal of Production Research, 2013; 51(11):3321-3341. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şimşek B, İç YT, Şimşek EH. A TOPSIS-based Taguchi optimization to determine optimal mixture proportion of the high strenght self compacting concrete.. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2013; 125:18-32. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Yurdakul M, Dengiz B. Development of a decision support system for robot selection. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2013; 29:142-157. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şimşek B, İç YT, Şimşek EH. A full factorial design based desirability function approach for optimization of properties of c 40/50 concrete class. Mathematical and Computational Applications, 2013; 18(3):330-339. ( EI : Engineering Index )

 • İç YT, Yurdakul M, Erarslan E. Development of a component-based machining centre selection model using AHP. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, 2012; 50(22):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT. Development of a credit limit allocation model for banks using an integrated fuzzy TOPSIS and linear programming. Expert Systems With Applications, 2012; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Elaldi F, Pakdil F, İpek NE. Design of Experiment and Goal Programming Application for GMAW Process. Welding Journal, 2012; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT. An experimental design approach using TOPSIS method for the selection of computer- integrated manufacturing technologies. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2012; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Yildirim S. Improvement of a Product Design using Multi Criteria Decision Making Methods with Taguchi Method. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2012; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurdakul M, Arslan E, İç YT. Proses Seçiminde Kullanılacak Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi. Makine Tasarım ve İmalat Dergisi (MATİM), 2009; 11(1):1-14.

 • Sivrioğlu M, Yurdakul M, Aydoğan A, İç YT. Büyük ticari yapılarda kurulacak kojenerasyon sistemlerinin ekonomik açıdan alternatif sistemlerle karşılaştırılması. Cankaya University Journal of Science and Engineering, 2011; 8(1):135-151.

 • Eraslan E, İç YT. A Multi-Criteria Approach For Determination of Investment Regions: Turkish Case. Industrial Management and Data Systems, 2011; 11(6):890-909. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurdakul M, Demiray A, İç YT. Bir İmalat Firmasında Gerçekleştirilen Toplam Verimli Bakım (TVB) Uygulaması. TÜBAV Bilim Dergisi, 2011; 4(3):162-171.

 • Yurdakul M, Türkbaş S, Dombaycı K, İç YT. Fabrika İçi Parça-Yük Taşıyan Sürekli Taşıyıcıların Seçimine Yönelik Bir Uzman Sisteminin Geliştirilmesi. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 2010; 21(4):13-23.

 • İç YT, Yurdakul M. Development of a Quick Credibility Scoring Decision Support System using Fuzzy TOPSIS. Expert Systems With Applications, 2010; 37:567-574. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurdakul M, Güçlü KG, İç YT. Bir Traktör Fabrikasında Hücresel İmalat Uygulaması. Makine Tasarım ve İmalat Dergisi (MATİM), 2008; 10(1):41-56.

 • Sivrioğlu M, Yurdakul M, İlbilgi L, İç YT. Jeotermal Enerji İle Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemleriyle Ekonomiklik Yönünden Karşılaştırılması. TÜBAV Bilim Dergisi, 2009; 2(1):58-68.

 • Yurdakul M, Eşkin S, İç YT. Bir İmalat Sisteminin Yerleşim Düzeninin İyileştirilmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 2009; 2(4):399-411.

 • İç YT, Yurdakul M. Development of a decision support system for machining center selection. Expert Systems With Applications, 2009; 36(2):3505-3513. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurdakul M, İç YT. Analysis of the benefit generated by using fuzzy numbers in a TOPSIS model developed for machine tool selection problems. Journal of Materials Processing Technology, 2009; 209(1):310-317. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurdakul M, İç YT. Application of correlation test to criteria selection for multi criteria decision making (MCDM) models. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2009; 40(4):403-412. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Yurdakul M. İşleme merkezi seçimine yönelik bir karar destek sisteminin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2008; 23(1):85-95. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurdakul M, İç YT. Development of a performance measurement model for manufacturing companies using the AHP and TOPSIS approaches. International Journal of Production Research, 2005; 43:4609-4641. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurdakul M, İç YT. Türk otomotiv firmalarının performans ölçümü ve analizine yönelik TOPSIS yöntemini kullanan bir örnek çalışma. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2003; 18(1):1-18. ( Engineering Index )

 • Yurdakul M, İç YT. AHP approach in the credit evaluation of the manufacturing firms in Turkey. International Journal of Production Economics, 2003; 88:269-289. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • İç YT, Pehlivan E. PERFORMANCE EVALUATION OF TURKISH COMMERCIAL BANKS BY USING AHP METHOD: A NEW PERSPECTIVE FOR RATIONING OF FINANCIAL RATIOS FOR MCDM APPLICATIONS. 5th International Conference on Engineering Sciences: ; 19/09/2019

 • İç YT, Yurdakul M. A Component Based Model Developed for Machine Tool Selection Decisions. AHFE2019: Washington/ABD; 24/07/2019 - 28/07/2019

 • Bıçakçı İ, İç YT. A New Form ulation for Level of Repair Analysis Problem with Multiple Upstream Approach in Repair Network. AHFE2019: Washington/ABD; 24/07/2019 - 28/07/2019

 • İç YT. İmalat Yöntemlerinde Çok Yanıtlı Kalite Karakteristiklerinin Eniyilenmesinde Tercih Edilen Yöntemlerin Sonuçlar Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme. 39.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Dinler E, İç YT, Çavuşgil E, Karakaş A, Demir ŞA, Gören U. Dinamik Talepli Parti Büyüklüğü ve Güvenlik Stoğu Belirleme Problemine Yönelik Bir Uygulama. 39.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Sakarya C, Seçilmiş SE, Üçpınar ÖD, Atalay KD, İç YT, Dengiz B. MAN Türkiye A.Ş. Kalite Kontrol Sürecinin İyileştirilmesi. 39.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Yorulmaz M, Seyrek A, İç YT. Kurumlardaki bilgisayar sistemlerinin performanslarına göre sıralanması ve takibinin yapılması için çok ölçütlü karar destek sistemi önerisi. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology: ; 22/11/2018 - 23/11/2018

 • İç YT, Şimşek E. Development of a Hybrid Electrical Automobile Selection Model using the Operating Window Perspective based Taguchi-TOPSIS model. 12th International Conference on Challenges in Industrial Engineering and Operations Management: ; 11/09/2018 - 12/09/2018

 • İç YT, Yurdakul M, Gülşen M, Dalcan G, Kırdar D, Kale M, Altınkaya Z, Aktaş D. Application of Cellular Manufacturing and Simulation Approaches for performance Improvement in an Aerospace Company?s Manufacturing Activities. 1st International Conference on Advanced Production Management and Process Control: ; 21/07/2018 - 25/07/2018

 • İç YT, Yurdakul M. Understanding the Effect of Assignment of Importance Scores of Evaluation Criteria Randomly in the Application of DOE-TOPSIS in Decision Making. 1st International Conference on Advanced Production Management and Process Control: ; 21/07/2018 - 25/07/2018

 • Bıçakçı İ, İç YT. Savunma Sanayi Silah Sistemlerinde Onarım Seviyesi Analizi Problemi İçin Yeni Bir Çözüm Yaklaşımı ve Yeni Bir Karar Modeli. YAEM2018 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Eskişehir; 26/06/2018 - 29/06/2018

 • İç YT, Pehlivan E. Türk Ticari Bankalarının 2001 Krizinden Bugüne Performansının Değerlendirilmesi. YAEM2018 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Eskişehir; 26/06/2018 - 29/06/2018

 • Güneş S, Yurdakul M, İç YT. Bir insan-robot etkilesimli imalat hücresinde ergonomik çalısma ortam özelliklerinin belirlenmesi. International Symposium on Industry 4.0 and Applications: ; 12/10/2017 - 14/10/2017

 • Güneş S, Yurdakul M, İç YT. Akıllı Fabrikaya Geçiste İlk Adım: Tam Otomatik İmalat Sisteminin Olusturulması. International Symposium on Industry 4.0 and Applications: ; 12/10/2017 - 14/10/2017

 • Demir KN, Tekin S, İç YT. Application of Multi-Criteria Decision Making Method for Supplier Selection in Defence Industry. International Symposium for Production Research: Viyana/Avusturya; 13/09/2017 - 16/09/2017

 • Yurdakul M, İç YT, Günei S. AN OPTIMIZATION STUDY FOR THE SURFACE QUALITY OF THE HONING PROCESS. 24th International Conference on Production Research: ; 30/07/2017 - 03/08/2017

 • İç YT, Cabbaroğlu C, Sağlam HM, Yüksel ED. Tornalama Isleminde Yüzey Kalitesinden Taviz Vermeden En Az Seviyede Karbon Salınmasına İmkan Verecek Kesme Şartlarının Belirlenmesi. 37. YAEM Ulusal Kongresi: İstanbul; 05/07/2017 - 07/07/2017

 • Budak G, Kara İ, İç YT, Kasımbeyli R. Spor Kulüplerinde Maç Öncesi Takım Kurma Problemi için Çok Ölçütlü Matematiksel Model Önerisi. 37. YAEM Ulusal Kongresi: İstanbul; 05/07/2017 - 07/07/2017

 • Dinler E, İç YT, Yıldız O, Kanık A, Kaymak M, İçler İM. Bir Montaj Hattında Is Yükü Dengeleme Çalısması: Ergonomik Is Rotasyonu Modeli Önerisi. 37. YAEM Ulusal Kongresi: İstanbul; 05/07/2017 - 07/07/2017

 • Budak G, Kara İ, İç YT, Kasımbeyli R. Optimization of Harmony in Team Formation Problem for Sports Clubs: A real life volleyball team application. MathSport International 2017 Conference: ; 26/06/2017 - 28/06/2017

 • Yurdakul M, Güneş S, İç YT. YENİ BİR TASARIM METODOLOJİSİ:3D YAZDIRMA (3DP) PROSESİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: XD BÖLÜMLEME (XDP). 3B BASKI TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (3B-BTS2017) (INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES 3D-PTS2017): ; 03/04/2017 - 04/04/2017

 • Gökpınar E, İç YT, Yurdakul M. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULUMUNUN SAĞLADIĞI FAYDALARIN BİR ÇKKV YÖNTEMİ OLAN TOPSIS İLE ÖLÇÜMÜ VE ANALİZ EDİLMESİ. Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu: ; 12/10/2016 - 14/10/2016

 • Şimşek B, Ultav G, Küçük VT, İç YT. PID Control Performance Improvement for a Liquid Level System using Parameter Design. 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences: Konya; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Eraslan E, İç YT. A COMPARISON STUDY OF ABC INVENTORY CLASSIFICATION USING MCDM METHODS. International Symposium of the Analytic Hierarchy Process: London, UK; 04/08/2016 - 07/08/2016

 • Yurdakul M, İç YT. A PERFORMANCE MEASUREMENT MODEL FOR MANUFACTURING COMPANIES TO DETERMINE THEIR STRENGTHS AND WEAKNESSES IN CRITICAL ACTIVITIES. International Symposium of the Analytic Hierarchy Process: London, UK; 04/08/2016 - 07/08/2016

 • Budak G, Kara İ, İç YT, Kasımbeyli R. SPOR KULÜPLERİNDE MAÇ ÖNCESİ TAKIM KURMA PROBLEMİ İÇİN HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ ÖNERİSİ. YAEM (Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Kongresi): İzmir; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Budak G, Kara İ, İç YT, Kasımbeyli R. A New Mathematical Model for the Team Formation Problem in Sports Clubs. 28th European Conference on Operational Research Conference: ; 03/07/2016 - 06/07/2016

 • Yurdakul M, İç YT. Improvement provided with the inclusion of fuzziness into an AHP and TOPSIS combined model in nontraditional manufacturing process selection decisions. 23rd International Conference on Production Research: Manila/Filipinler; 02/08/2015 - 05/08/2015

 • İç YT, Dengiz B, Dengiz O, Çizmeci G. TOPSIS Based Taguchi Method For Multi-Response Simulation Optimization of Flexible Manufacturing System. Winter Simulation Conference: Savannah, GA, USA; 07/12/2014 - 10/12/2014

 • Dengiz B, İç YT, Dengiz O, Çizmeci G. A Comparative Study of TOPSIS, GRA and VIKOR Based Taguchi Methods for Optimization of FMS. INFORMS: San Francisco/USA; 09/11/2014 - 12/11/2014

 • Balcı A, Yurdakul M, İç YT. Development Of Material Selection Support System For Pressure Vessel Components. CIE44 & IMSS/14: İstanbul; 14/10/2014 - 16/10/2014

 • İç YT, Yurdakul M. Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemlerinin Alışılmamış İmalat Yöntemlerinin Seçim Kararlarının İyileştirilmesine Yönelik Etkilerinin İncelenmesi. YA/EM 2014 34. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Bursa; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • İç YT, Yurdakul M, Eraslan E. Development of a component based machining center selection model using AHP. International Symposium of AHP for Multi Criteria Decision Making-ISAHP: Kuala Lumpur-Malezya; 23/06/2013 - 26/06/2013

 • İç YT, Yurdakul M. Development of A Two-Stage AMT Option Selection Model To Use In Turkish Manufacturing Companies. International Symposium of AHP for Multi Criteria Decision Making-ISAHP: Kuala Lumpur-Malezya; 23/06/2013 - 26/06/2013

 • Eraslan E, İç YT. Taguchi-Tabanlı Kullanılabilirlik Analizi: Dokunmatik Cep Telefonları Örneği. 18. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ: Gaziantep; 16/11/2012 - 18/11/2012

 • İç YT, Eraslan E. Benzer Süreçler İçin Yapay Sinir Ağları İle Standart Zamanların Belirlenmesi. 18. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ: Gaziantep; 16/11/2012 - 18/11/2012

 • Dengiz B, İç YT. A TOPSIS- Based Taguchi Approach for Multi Response Simulation Optimization. INFORMS Annual Meeting 2012-Phoenix: Phoenix, Arizona, USA; 14/10/2012 - 17/10/2012

 • Dengiz B, İç YT, Coşkun S, Dağsali N, Aksoy D, Çizmeci G. A new design of FMS with multiple objectives using goal programming. The 11th Internatıonal Conference On Modelıng And Applied Sımulation: VİYANA/AVUSTURYA; 19/09/2012 - 21/09/2012

 • İç YT, Yildirim S. Taguchi Yöntemiyle Bir Çamaşır Makinesi Modelinin Yıkama Performansının İyileştirilmesi. 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu: ANKARA; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Pakdil F, İç YT, Bayram B, Akagündüz E, Elaldı F, İpek NE. Zırh Çeliği Üzerine Bir Deney Tasarımı Çalışması. YA/EM 2001 31. Ulusal Kongresi: Sakarya; 05/07/2011 - 07/07/2011

 • Aydemir Karadağ A, Çakır B, İç YT, Dengiz B. Benzetim Eniyilemesi İle Bir İşletmede Sistem Tasarımı. YA/EM 2001 31. Ulusal Kongresi: Sakarya; 05/07/2011 - 07/07/2011

 • Yurdakul M, Demiray A, İç YT. Toplam Verimli Bakım (TVB) Yaklaşımının Bir Fabrikada Pratik Uygulanması. 4. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu: Ankara; 28/04/2011 - 29/04/2011

 • Sivrioğlu M, Yurdakul M, Aydoğan A, İç YT. Büyük Ticari Yapılarda Kurulacak Kojenerasyon Sisteminin Ekonomik Açıdan Alternatif Sistemlerle Karşılaştırılması. 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu: Çankaya Üniversitesi; 29/04/2010 - 30/04/2010

 • Yurdakul M, İç YT. Petri Netlerin Esnek Üretim Sistemlerinin Modellemesinde Kullanımına İlişkin Örnek Bir Uygulama. 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu: Çankaya Üniversitesi; 29/04/2010 - 30/04/2010